Bestuur

De Stichting Vluchtelingkinderen en de Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug hebben voor het bestuur een personele unie gevormd wat inhoudt dat voor beide stichtingen dezelfde personen verantwoordelijkheid dragen. Dit bestuur is thans als volgt samengesteld en ook als zodanig ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel van beide stichtingen.

Voorzitter                    Laurens Touwen

Secretaris                     vacature

Penningmeester         Frans van Es

Overige leden             Peter Erdtsieck
                                    Jan Sterkenburg
                                    Rits Verkerk

Binnen de stichtingen heeft ieder bestuurslid een eigen aandachtsgebied.
<link pagina organisatie SVK>)
<link pagina organisatie GUH>)

Het postadres van beide stichtingen is:
Oranjelaan 73, 3971 HE Driebergen
Telefonisch contact met de stichtingen is mogelijk  via 0343-415944 (bedrijfsleider Eurowinkel)

Contact met het bestuur loopt via het emailadres info@vluchtelingkinderen.nl of info@gildeheuvelrug.nl. Vragen kunnen ook gemeld worden via het contactformulier (<link contactformulier>)