Stichting Vluchtelingkinderen

De organisatie Stichting Vluchtelingkinderen kent de volgende activiteiten.

Eurowinkel
De stichting exploiteert de Eurowinkel voor tweedehands kleding, boeken, CD’s & DVD’s en speelgoed. Burgers schenken deze artikelen om niet en de winkel verkoopt deze tegen een symbolische prijs. Deze activiteit genereert de inkomsten die nodig zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.
De dagelijkse leiding van de winkel is in handen van de bedrijfsleider en door hem worden een groot aantal vrijwilligers, merendeels asielzoekers en statushouders, aangestuurd om de winkel processen uit te voeren. De Eurowinkel is te vinden een eigen Facebook pagina.

Werkgroep Vluchtelingenzaken
Deze werkgroep geeft inhoud aan de doelstelling van de Stichting door gelden beschikbaar te stellen voor opleidingen vooral van jongeren vanaf 18 jaar. Het geld is afkomstig van de opbrengst van de Eurowinkel. Ook andere taken worden uitgevoerd zoals het zorgen voor een aantal personen die onder de LVV-regeling vallen (Landelijke Voorzieningen Vreemdelingen).

Werkgroep Communicatie
Deze werkgroep verzorgt de externe communicatie o.a. de website, een nieuwsbrief en andere uitingen om het werk van de Stichting en het Gilde goed over te dragen.

De Delerij
Stichting Vluchtelingkinderen heeft als thuisbasis het pand ‘De Delerij’ aan de Oranjelaan 73 in Driebergen. In dit pand vinden ook een aantal activiteiten plaats van Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug zoals Taalcoaching en Prima Perspectief. Zie voor bijzonderheden daarover hun respectievelijke websites.
Ook De Inloop en het Repaircafé opereren vanuit De Delerij.