Nieuws

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR OUD-BESTUURSLID LAURENS TOUWEN

We feliciteren oud-bestuurslid Laurens Touwen met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Laurens kreeg deze eervolle Koninklijke Onderscheiding uitgereikt uit handen van burgemeester Frits Naafs bij de algemene gelegenheid op woensdag 26 april jl. op landgoed Zonheuvel in Doorn.

De onderscheiding werd aan Laurens verleend als blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat hij op zoveel plaatsen en in verschillende organisaties heeft verricht. In eerste instantie valt dan natuurlijk te denken aan onze ‘eigen ́ stichting(en) t.w. de Stichting Vluchtelingkinderen (Eurowinkel en De Delerij) en de Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug (Taalcoaching, Prima Perspectief en Coach4you). Maar Laurens was in Driebergen ook nauw betrokken bij de totstandkoming van Gezondheidscentrum De Bosrand, waar hij nog steeds zijn kwaliteiten inzet op technisch en organisatorisch gebied. Ook was hij jarenlang voorzitter van de kerkenraad van Wijkgemeente Immanuëlkerk en had hij zitting in de Raad van Toezicht van ISZ De Brug (Sparrenheide en Nassau-Odijckhof). Landelijk droeg hij zijn steentje bij aan onder meer de Navigators en de Evangelische Omroep. Al deze activiteiten hebben meegewogen bij de toekenning van de onderscheiding.

Het initiatief voor de voordracht werd genomen door Jan Mooij, voormalig voorzitter van de Stichting Vluchtelingkinderen (SVK) en Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug (Gilde). Jan wilde hiermee blijk geven van zijn bewondering voor Laurens’ prestatie om de stichtingen overeind te houden toen deze in 2016 bestuurlijk in grote problemen waren geraakt en er gevreesd moest worden voor het voortbestaan. Ondertussen speelde de zoektocht naar nieuwe huisvesting voor de Eurowinkel, waartoe Laurens de contacten legde en waaruit uiteindelijk de vestiging van de winkel in de voormalige Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Oranjelaan voortkwam – later omgedoopt tot ‘De Delerij’.

Gedreven vanuit zijn levensmotto ’Geven is leven’ heeft Laurens van betekenis mogen zijn voor alle mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn geweest – en dat nog steeds zijn. De toekenning van de onderscheiding laat zien dat dit ‘niet onopgemerkt is gebleven’.